skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Presentació llibre blanc de bones pràctiques en el fet d’informar sobre migracions, asil i protecció internacional.  

En el marc del dia mundial de les persones migrants, des de CCAR volíem presentar una petita guia de bones practiques de com tractar el fet migratori, el dret d’asil i la protecció internacional.

Creiem que era pertinent i necessari poder oferir unes línies  de referencia pels mitjans de comunicació sobre com abordar aquestes temàtiques que s’han convertit en un fenomen mediàtic de primer ordre. El llibre blanc consta de recomanacions de caire genèric així com específiques de com abordar una entrevista amb persones migrades sol·licitants d’asil i refugiades.

Desarregar Llibre Blanc sobre bones pràctiques

 

Back To Top