skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Aquest projecte consisteix en la programació de sortides lúdiques per a població immigrant i refugiada,  amb la intenció afavorir l’aprenentatge i les converses en català, en un ambient distès, i la potenciació d’una nova xarxa social, que satisfaci les necessitats interpersonals i millorin la qualitat de vida del nostre col·lectiu. Aquests ens semblen aspectes rellevants que sovint queden minimitzats i obviats, arran la necessitat prioritària d’adaptació al nou ambient. Aquest projecte ha estat reconegut com a exemple de Bones Pràctiques al Projecte Europeu INVOLVE sobre Integració de les persones immigrants i refugiades a través de la seva participació com a voluntaris. Proposem també serveis de foment de l’ús del català entres les persones refugiades i immigrades. Segons la UNESCO, les llengües són una part esssencial de la diversitat cultural. Les llengües no només són expressions de la cultura humana i de la humanitat sinó que també són l’instrument a través del qual ens comuniquem amb els altres i a través del qual expliquem la realitat del món en què vivim. Al mateix temps les llengües són la part més vulnerable de la nostre herència cultural. La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat convida i anima a les persones refugiades i immigrants que aprenguin i usin le català. Per això, oferim:   –Cursos d’introducció al català a través d’un conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística.   –La possibilitat de tenir una parella lingüística amb qui es pugui utilitzar el català en un ambient distès en el marc del programa Voluntariat per la Llengua.  ]]>

Back To Top