skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

El sistema de protecció internacional durant el període d'estat d'alarma

El Sistema De Protecció Internacional Durant El Període D'estat D'alarma

El Ministeri de l’Interior ha publicat una sèrie de respostes davant les preguntes que més freqüentment es poden plantejar sobre el sistema de protecció internacional durant el període d’alarma a l’estat espanyol. El text fa un resum de les mesures que s’han pres els últims dies en aquesta matèria. Es congela la presentació de sol·licituds de protecció internacional durant el període que s’estengui l’estat d’alarma, es cancel·len temporalment les cites ja atorgades, que es re programaran, i s’estableixen diferents canals per atendre casos urgents. A continuació, expliquem les principals mesures que s’han comunicat:  1. Què fer si es necessita demanar protecció internacional durant aquest període: En tractar-se d’un tràmit necessàriament presencial, no és possible realitzar aquesta petició en les oficines habituals, donada la situació d’emergència sanitària. La presentació de sol·licituds està temporalment aturada. Aquests tràmits es podran tornar a realitzar quan es recuperi la normalitat. El text del Ministeri de l’Interior assenyala, no obstant això, que el principi de no devolució està ‘garantit per a aquelles persones que desitgin sol·licitar protecció internacional en territori nacional’ durant aquesta situació. 2.- Què passa amb les cites per a formalitzar una sol·licitud (entrevista amb Policia Nacional) o per a renovar la documentació durant el període d’estat d’alarma? Els tràmits amb cites ja assignades que no puguin portar-se a terme per la situació actual es re programaran pròximament, una vegada es decideixi la millor manera de realitzar aquesta reorganització. Es publicarà informació sobre aquest tema en la pàgina https://www.policia.es/documentacion/documentacion.html Durant la vigència de l’estat d’alarma es manté la validesa de la documentació acreditativa d’haver manifestat la voluntat de sol·licitar protecció internacional, d’haver presentat la sol·licitud (resguard blanc), i d’ostentar la condició de sol·licitant de protecció internacional (targeta vermella), tant si es disposa de cita per a renovar-la com si no es compta amb ella. Foto: Ervin-Sarkisov Foto: Ervin-Sarkisov 3.-Puc treballar si durant la vigència de l’estat d’alarma es compleixen sis mesos des que vaig formalitzar la meva sol·licitud de protecció internacional? Si durant la vigència de l’estat d’alarma es compleixen sis mesos des que va formalitzar la sol·licitud de protecció internacional i, per tant, des que se li va expedir el resguard (blanc) de presentació de sol·licitud, el resguard li reconeix el seu dret a treballar, sempre que no se li hagués notificat la resolució del seu expedient. 4.- Què passa amb les cites per a fer una segona entrevista en la Subdirecció General de Protecció Internacional/Oficina d’Asil i Refugi durant aquest període excepcional?  Des de la Subdirecció General de Protecció Internacional/Oficina d’Asil i Refugi es posaran en contacte amb totes les persones sol·licitants que hagin vist cancel·lada la seva cita, una vegada acabi aquest període d’excepcionalitat, per a reassignar-la. Per tant, no cal realitzar cap tràmit sobre aquest tema. 5.- Què succeeix amb els procediments de sol·licitud de protecció internacional o de sol·licitud de reconeixement de l’estatut d’apàtrida que es troben en tramitació en la Subdirecció General de Protecció Internacional/Oficina d’Asil i Refugi? La Subdirecció General de Protecció Internacional/Oficina d’Asil i Refugi continua treballant de manera no presencial, amb limitacions. No és necessari realitzar cap tràmit addicional. Encara que els terminis dels procediments administratius s’han suspès, a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, en cas que es vulgui presentar documentació referida a un expedient concret, pot fer-lo a través del registre electrònic. Si el que desitja és consultar alguna qüestió puntual, es pot contactar a través de les adreces genèriques habituals, així com a través d’oar@interior.es; és important subratllar que en aquesta adreça no es responen dubtes sobre cita prèvia per a tràmits que realitza Policia Nacional, com a formalització de la sol·licitud o renovació de documentació. 6.- Com s’accedeix als recursos d’acollida en l’actual context, en el qual no és possible fer una sol·licitar protecció internacional? Les persones que necessitin accedir als recursos d’acollida en l’actual context, en el qual no és possible fer una sol·licitud de protecció internacional, han de dirigir-se directament a les entitats de primera acollida de cada província, on hauran de signar una declaració responsable de la intenció de continuar amb el procediment de sol·licitud quan es reprengui l’activitat ordinària. Informació en altres idiomes: FAQ_OAR_Covid19_ARA FAQ_OAR_Covid19_FRA FAQ_OAR_Covid19_ING FAQ_OAR_Covid19_RUS]]>

Back To Top