Memòries

Totes les anualitats, en coherència amb el nostre treball crític i compromès, la CCAR fa una revisió i un balanç respecte al desenvolupament del dret d’asil a l’Estat Espanyol i més concretament a Catalunya. Conjuntament, fa una revisió de la feina feta des de la pròpia Comissió valorant la qualitat dels serveis i les accions envers les persones sol·licitants d’asil i refugiades. Aquesta informació es veu reflectida en les memòries anuals.

Memòria 2006

Memòria 2007

Memòria2008

Memòria 2011

Memòria 2016

Memòria 2017

Memòria_2018

Memòria d’activitats a la UAB

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat – CEAR manté un acord de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona per tal de desenvolupar accions conjuntes per donar resposta a la situació de les persones refugiades desplaçades al territori català. Per saber més sobre aquesta relació entre entitat i universitat, es pot consultar la memòria d’activitats:

Memòria 2016-18

 

Descarregar material adjunt